Valberedning

Nedan hittar du de personer som utgör Cancerföreningen i Stockholms valberedning.

Jan-Erik Frödin, docent
jan-erik.frodin@regionstockholm.se

Lotta Hansson, docent
lotta.hansson@regionstockholm.se

Ulrik Ringborg, professor
ulrik.ringborg@ki.se