Protokoll Cancerföreningen i Stockholms extra föreningsstämma 2021-11-24