Årsmötesprotokoll

Här hittar du protokoll från Cancerföreningen i Stockholms årsmöten.

Årsmöte 2023

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum tisdagen den 23 maj 2023 i Lecture Hall på Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum den 19 maj 2022 i Lecture Hall på Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 2 september 2021 i ett digitalt möte via Microsoft Teams.

Protokoll årsmöte 2021

Det hölls även en extra föreningsstämma den 24 november 2021 med anledning av stadgeändring.

Protokoll extra föreningsstämma 2021

Årsmöte 2020

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 10 september 2020 i ett digitalt möte via Microsoft Teams.

Protokoll årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 27 maj 2019 i Lecture Hall, Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 28  maj 2018 i Lecture Hall, Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 29  maj 2017 i Lecture Hall, Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum torsdagen den 26  maj 2016 i Lecture Hall, Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Föreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum tisdagen den 26  maj 2015 i Lecture Hall, Cancercentrum Karolinska.

Protokoll årsmöte 2015