Valberedningsinstruktion för Cancerföreningen i Stockholm