Nyheter

Huvudmannamöte 2024

Vår kungliga stiftelses huvudmannamöte har ägt rum med val av styrelse för kommande femårsperiod samt besök av sjukvårdsministern.

Årsmöte 2024

Mats Anderson, justitieråd, och Jan Lindman, överintendent, är nyvalda styrelseledamöter i Cancerföreningen i Stockholm*.

Årsberättelser 2023

Med stöd från allmänheten kunde Radiumhemmets Forskningsfonder under 2023 dela ut 80 miljoner till klinisk patientnära cancerforskning. I våra två fonders årsberättelser kan du läsa om året som gått.

Cancerkirurgi – utmaningar och framsteg

Framsteg inom kirurgin öppnar upp för effektivare cancerbehandlingar och färre biverkningar. Här presenteras kort några insikter om bland annat kirurgisk forskning efter ett föredrag med Olof Akre, överläkare och professor i cancerkirurgi.

Till minne av Lennart Levi 

Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år och det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på hans betydelse för skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter. Skriften är resultatet av Lennarts initiativ och starka engagemang att tillgodose behovet av lättillgänglig information för män som blir diagnostiserade med prostatacancer och deras närstående.

Utdelning 2023

I år kan Radiumhemmets Forskningsfonder dela ut 80 miljoner kronor till patientnära cancerforskning – tack till alla er som bidragit med gåvor!

Positiva utsikter för skräddarsydd vård vid lymfom

Patienter med lymfom svarar väldigt olika på behandling och det finns ett behov av ökad individanpassning. Karin Ekström Smedby, professor vid Karolinska Institutet, vill genom sin forskning bidra till en mer skräddarsydd vård och tidigare i år publicerades två artiklar som visar lovande resultat.

Beställ skrift om prostatacancer

Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter är en saklig och inkännande skrift om prostatacancer. I skriften hittar du information om prostatacancerns uppkomst, diagnos, förlopp, behandlingsalternativ samt om tillvaron efter diagnos och vald terapi.

Bröstklämmandet kan ha betytt skillnaden mellan liv och död

– Undersök dina bröst! Det rådet fick jag för mer än fyrtio år sedan av en väninna till min mamma som drabbats av cancer. Sedan dess har bröstklämning varit en självklar del av min morgonrutin, berättar Anne-Lie Rydé som tidigt upptäckte tumören som växte i hennes bröst.

Installation av professorer

Simon Ekman och Andreas Lundqvist är nu officiellt installerade professorer vid Karolinska Institutet. Deras professurer i onkologi respektive onkologisk immunterapi inrättades tidigare i år på Radiumhemmets Forskningsfonders initiativ.

Jubileumsboken

Radiumhemmets jubileumsbok skildrar historien om Radiumhemmet och om forskningsfonderna, utan vars hjälp det aldrig blivit något Radiumhem. 

Simon Ekman, professor i onkologi, står framför Radiumhemmets Forskningsfonders logotypvägg

Onkologen Simon Ekman har tillträtt nyinrättad professur

Att bota människor som drabbas av cancer är det övergripande målet för Simon Ekman, överläkare och numera professor i onkologi vid Karolinska Institutet. Som professor ser han nu ett bredare uppdrag och ansvar att främja nya upptäckter inom cancerforskningen, vid sidan av arbetet som onkolog och forskare med flera forskningsspår inriktade på lungcancer.

alt=""

Årsberättelser 2022

Med stöd från allmänheten kunde våra två fonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, under 2022 dela ut 79 miljoner kronor till patientnära cancerforskning.

Radiumhemmets Forskningsfonder

Sök reseanslag senast 1 mars

Som forskare eller doktorand kan du söka bidrag från Radiumhemmets Forskningsfonder för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning

Radiumhemmets Forskningsfonder

Återinförd skattereduktion

Från den 21 oktober 2019 kan du få skattereduktion för de gåvor som du ger till Cancerföreningen i Stockholm eller till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.