Nyheter

Radiumhemmets Forskningsfonder

Sök reseanslag senast 1 mars

Som forskare eller doktorand kan du söka bidrag från Radiumhemmets Forskningsfonder för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning

Radiumhemmets Forskningsfonder

Återinförd skattereduktion

Från den 21 oktober 2019 kan du få skattereduktion för de gåvor som du ger till Cancerföreningen i Stockholm eller till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.