Arkiv, integritetspolicy

Integritetspolicy för givare, version 1.  Publicerad 2018-05-21.

Integritetspolicy för givare, version 2. Publicerad 2018-05-25. I version 1 var IP-nummer upptaget som en personuppgift som vi behandlade. Detta är borttaget i version 2 eftersom vi inte längre samlar in IP-nummer.

Integritetspolicy för givare, version 3. Publicerad 2019-03-11. I tidigare version var kontonumret inte upptaget som en personuppgift som vi behandlar. Detta är korrigerat i version 3.