Skattereduktion för gåvor

Du kan få skattereduktion på upp till 1 500 kronor per år för gåvor till oss

Radiumhemmets Forskningsfonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, är godkända som gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du kan få skattereduktion på upp till 1 500 kronor per år för de gåvor du ger till oss.

Hur gör jag?

För att kunna nyttja avdragsrätten för gåvor till oss behöver du uppfylla nedanstående förutsättningar samt meddela oss ditt personnummer via:

Förutsättningar för skattereduktion

För att vara berättigad skattereduktion behöver du ge minst 200 kronor per gåvotillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor på ett år.

Det sammanlagda beloppet inkluderar gåvor till både oss och andra organisationer som Skatteverket godkänt som gåvomottagare.

Det högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 kronor. Skattereduktionen är 25 procent av årsgåvan men maximalt 1 500 kronor per år.

Om du uppfyller dessa förutsättningar kommer vi som gåvomottagare att skicka dina kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att du som givare inte behöver anmäla dig för att få tillgång till avdraget och att det kommer synas på din nästkommande inkomstdeklaration.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets webbplats