Frågor

Waldenströms makroglobulinemi

Kan denna sjukdom sprida sig till andra organ i kroppen än blod, benmärg och lymfa, isf till vilka organ brukar den sprida sig.

Svar

Hej! Svar: Nej