Frågor

Vad betyder lågattenuerande?

Jag är tidigigare koniserad för adenocarcinom in situ x 2.
Och utreds nu igen pga låg rygg- och buksmärta.
Om man på CT buk sett områden i corpus uteri samt i cervix uteri som är lågattenuerande, vad har man sett då/vad betyder det?

Tack på förhand!

Svar

Hej!

Man har sett förändringar som är svåra att bedöma vad det är. Troligtvis behöver man göra en kompletterande undersökning.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen