Frågor

Total hysterrektomi

Hej!
Jag gjorde en robotassisterad total hysterrektomi den 6/10 2020
Gjorde en konisiering den 7/11 2019 pga sparsamt med adenocarcionom in situ i cervix.
Jag skulle ta ett nytt cell och hpv prov i maj 2020 men gjorde det i April istället , drygt 1 månad tidigare, det visade sig att cellförändringarna och hpv var borta.
I opetations berättelsen står det att det fanns inga cystor/tumörer och att tillståndet ser beningt ut. Äggstockar och äggledare var utan anmärkning.
Jag är orolig på vad man kommer att hitta i livmodern och äggstockar/ledare , livmoderhalsen när man tittar igenom dessa, får veta om några veckor.
Är risken stor att jag får adenocarcionom in situ i slidan ? Frågorna och funderingar är många och oron gnager.
Är min oro överdriven ?

Lena

Svar

Hej!

 

Cancer in situ betyder ”cancer på plats” det vill säga att cancercellerna  inte har kommit i kontakt med blod eller lymfkärl och har på grund av det inte kunnat sprida sig. Du skriver att man tyckte att allt såg benignt. Det är bra. Så klart är det alltid oroligt innan man har fått alla svar.
Risken för att det skulle ha skett en spridning är väldigt låg.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen