Frågor

Total hysterrektomi

Jag glömde skriva att man tog bort adenocarcionom in situ i cervix radikalt.

Svar

Hej igen

Ja då betyder det att man opererat bort allt. In situ betyder som sagt på plats, ingen spridning i vävnad i livmodertappen. Radikalt betyder helt borttaget.

Hoppas det är svar på din fråga,

Kontakta oss igen om du kommer på fler frågor.

Vänligen Cancerrådgivningen