Frågor

Socker och cancer

Hej,

Jag är för tillfället färdigbehandlad för tjocktarmscancer.
Jag tycker att det är intresserant att följa med forskningens framsteg och förföras då och då från de alternativa behandlingarna som framhålls utan vetenskaplig grund.
Ett påstående som florerar är att en stor konsumtion av socker skulle kunna ge upphov till cancer.
Nu undrar jag om det finns ett samband?

Svar

Hej! Det är svårt att i stora forskningsstudier dra allmänna slutsatster om hur enstaka livsmedel eller näringsämnen påverkar oss. Flera studier har ändå visat att kloka matvanor, sund livsstil leder till minskad ohälsa och en bättre livskvalitet. Med kloka matvanor menas bland annat att undvika livsmedel som innehåller mycket socker.