Frågor

Skrapning i livmoder

Ska göra en skrapning och har nu läst att vid skrapningar missar man nästan 70 procent av alla förändringar inne i livmodern.
Stämmer det?
Varför väljer msn då fortfarande skrapning?

Svar

Tyvärr kan vi inte svara på din fråga. Vi får lov att hänvisa dig till din läkare.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen