Frågor

Samtidig hormonbehandling och strålning efter återfall

Vi återfall efter kirurgiskt behandling av lokaliserad prostatacancer kan man behandla med strålning eller hormonbehandling. Kan det ge överlevnadsfördelar att kombinera strålning och hormonbehandling vid enbart PSA stegring utan tecken på metastaser eller spridning till lymfkörtlar (lokalt återfall)?

Svar

Vid återfall av prostatacancer efter kirurgi, behandlas patienten med strålbehandling enbart. I dagsläget kombinerar man inte strålbehandling och hormonbehandling.