Frågor

PSA värde vid återfall

När prostatan är bortopererad skall PSA vara 0,00. Om PSA är mätbart och stigande, vid vilket värde kan man misstänka återfall och vid vilket värde kan man säkert säga att det är återfall? Vid vilket lägsta värde kan man tidigast överväga strålning som behandling vid misstänkt lokalt återfall? Måste man vänta till 0,20? I USA behandlar man vid lägre värden än i Sverige, finns det någon anledning till det?

Svar

Lägre värden än 0,09 beror inte sällan på kvarvarande godartad prostatavävnad. I Sverige bedömmer man det som ett återfall vid 0,2.
Om risken för återfall är hög kan man behandla på lägre värden än 0,2.
I USA har man ett annat sjukvårdssystem vilket ibland kan innebära ett annat sätt att tänka och behandla.
Ta upp din fråga även med din doktor. Det är inte bara PSA man tittar på för att välja behandling vid ett eventuellt återfall.