Frågor

psa

Hej

Vad är ett snabbt ökande PSA efter en operation? Är ett ökande på 0,036 på 6 månader snabbt? om man ligger på 0,096 nu?

Om det skulle sätta sig metastaser någonstans skulle PSA då vara högre?

MVH

Svar

Hej!

Ett snabbt stigande PSA brukar vara en dubblering av värdet under tre månader. Stigande PSA efter borttagande av prostatakörteln kan men behöver inte vara ett återfall. De värden du nämner är väldigt låga och är sällan till någon kliniks nytta då man inte ger behandling förrän värdet överstiger 0,1. PSA-värden ≤ 0,09 μg/l beror inte sällan på kvarvarande godartad prostatavävnad.
Risken för skelettmetastasering  är beroende både av Gleason värde och  PSA.

Är du orolig för att sjukdomen har kommit tillbaka ska du tala med din doktor. Han eller hon kan göra en individuell bedömning utifrån din situation.

Hoppas att detta svar ska vara till din hjälp. Välkommen åter.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen