Frågor

Provsvar

Vad menar man med detta prov svar?
DT visar inga tecken till malignitet. Ingen lymfadenopati men beskrivs en 5 mm ospecifik förändring apikalt höger ovanlob och knapp 1 cm lgll höger hilus.

Svar

Hej!

 

Det betyder att datortomografin visade inga tecken på cancer.
Inga tecken på svullna lymfkörtlar.

Det finns en ospecifik förändring längst upp i lungan på höger sida samt en lymfkörtel som är knappt 1 cm i nedre delen av höger lunga.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen