Frågor

Prostatacancer.

Jag är en 60-årig man. Vid en rutinundersökning för 3 år sedan upptäcktes det att jag hade ett förhöjt PSA. Det var 12. Därefter har jag gjort biopsi undersökningar vid 4 tillfällen, 47 stick.Vid dessa biopsier hittade man sammanlagt 3 mm cancer. Gleason-värdet är 3+3.
Jag har en kraftigt förstorad prostata. Dessutom har jag ständigt återkommande inflammationer i en bitestikel. Jag äter finnestride dagligen. Psa värdet har varierat vid olika provtagningar. För ett halvt år sedan var värdet 9. Nu är det 18. Vad jag förstår så skulle PSA-värdet ha varit högre om jag inte ätit finnestride. Min fråga är vad den plötsliga fördubblingen av PSA kan bero på?

Svar

PSA, prostata specifikt antigen kan läcka ut i blodet av olika anledningar. Det kan vara inflammation, infektion och cancer. Du har själv märkt att värdet kan variera. Värdet stiger ofta om sjukdomen utvecklas men det kan även bero på andra faktorer. Därför brukar man följa PSA vid flera tillfällen för att säkerställa om det är en permanent ökning eller en tillfällig ökning. Utlösning kan t ex påverka värdet uppåt.