Frågor

Prostatacancer

MIN MAN HAR HAFT PROSTATACANCER I 12 ÅR ,,HANS PSA VÄRDE HAR LEGAT PÅ CA O,o1 för ett år sedan steg värdet till 1,1 och är nu 2,2 HAN ANSÅGS BOTAD TILLS FÖR ETT ÅR SEDAN MEN HAR CANCERN ÅTERKOMMIT vad gör vi

Svar

När PSA har börjat stiga får man misstänka att sjukdomen har kommit tillbaka. Din man kommer kanske att behöva gå igenom fler undersökningar för att ta reda på varför PSA stiger. Om det är ett återfall kan man behandla igen. Det finns olika sätt att göra det. Behandlingen är individuell och bestäms av flera läkare utifrån flera faktorer. Några behandlingsmetoder är strålbehandling, hormonbehandling och cytostatika.