Frågor

Prostatacancer spridning till skelettet

Varför testas inte de flesta prostatacancer patienter med magnetisk resonanstomografi för att utesluta spridning i skelettet.
Vilka kriteria anses måste finnas så att man testas för spridning i skelettet

Svar

Jag har varit i kontakt med en specialistläkare som har hand om prostatacancer patienter. Han svarar så här:

”Vi gör alltid numera MR undersökning av prostata inför planerad botande strålbehandling. MR visar hur tumören är lokalt i prostata, d.v.s., växt till sädesblåsa, kapselgenombrott, närliggande lymfkörtelengagemang. För att veta eventuell skelettspridning gör vi skelettscintigrafi undersökning. Oftast gör den inremitterande läkaren denna undersökning på de flesta patienterna, innan remiss skickas till Radiumhemmet. Detta för att underlätta planeringen samt minska tidsförlust.
Tidigt upptäckta prostatacancer behöver inte göra scintigrafi, därför att risken för skelettspridning anses då vara mycket liten