Frågor

Prostatacancer opererad med förhöjt PSA

Är prostatacancer opererad feb 2013 på Uroclinic Sthlm. Från biopsier hade det noterats Gleason 3+4 och PSA 11.
Svarsutlåtande Patologi efter operation: Prostata med Gleason 5+4=9
PSA
6 veckor efter op: 0,1
4 mån efter op. 0,1
7 mån efter op 0,2
9 mån efter op: 0,2
Nu är följande inplanerat:
Omgående start med foton strålning 3ggr/vecka i 7 veckor
Omgående start med hormonpreparat Bikalutamid Actavis 150 mg, 1 tablett/dag i 2 år.
Man bedömer att det eventuellt (30% risk) kan ha spridits till lymfkörtlar, säger samtidigt att kanske ej spridits till lymfan. Anses att behandling skall göras även om lymfan ej angripen.

Anser Ni att planerade åtgärder enl ovan är relevanta ?
Kan man stråla för kraftigt ?
Kan man äta för kraftig dos av hormonpreparat ?
Kan strålningen påverka inkontinens och impotens, och om ja kan den bli bestående ?
Kan hormonpreparat påverka inkontinens o impotens, och om ja kan det bli bestående ?
Eventuella biverkningar vid strålning av lymfkörtlar ?

Har läst att man även opererar bort lymfkörtlar, när görs detta istället för strålning ?

Tackar på förhand för Ert svar.

Svar

1. Svar ja.
2. Svar nej.
3. Svar nej.
4. Ja, det kan den. Besvär från urinvägarna kan vara trängningar till vattenkastning, framförallt nattetid. Dessa besvär brukar klinga av under de närmaste veckorna efter behandlingens slut.
Impotens drabbar 14-97% av de män som genomgår kirurgisk behandling av sin prostatacancer och 2-89% av dem som genomgår botande extern strålbehandling.
5. Hormonbehandling ger inte upphov till inkontinens, men minskar den sexuella lusten och förmågan så länge behandlingen pågår. Viss hjälp kan erhållas med moderna läkemedel.
6. Lymfkörtelutrymning görs inte vid Gleasonsumma <7 och psa><20 ug l, eller gleasonsumma 7 och psa>< 10 ug/l. Detta gäller vid den primära utredningen.