Frågor

Privat mammografi

Känner att det är oroligt att vänta på att bli kallad till mammografiundersökningen som numera förlängts till vartannat år. Finns det någon privat röntgen dit man kan vända sig utan remiss? Varför har man numera förlängt till vartannat år jämfört med var 18 månad som det varit tidigare.

Svar

Det har visat sig helt tillräckligt att undersökas med mammografi vart annat år. Du kan vända dig till din husläkare eller tala med din gynekolog om tätare kontroller, man behöver en remiss.