Frågor

Precision i PSA

Hur stor är analysnoggrannheten då man analyserar PSA? Hur låga värden kan man mäta? Vet man hur stabilt ett PSA-värde är – dvs om man tog t ex 5 blodprov efter varandra och analyserade PSA, hur mycket skulle dessa variera?

Svar

PSA värdet är inte stabilt och kan normalt variera något beroende på kemin i kroppen.
Man kan mäta från 0. Faktorer som om man nyligen haft utlösning, infektioner, prostataförstoring och prostatit har klart samband med PSA värdet.

Det viktiga är om man ser en trend med konstant ökning av PSA över tid.