Frågor

Pojke på 15 hår med hård knöl på höger sida av thorax.

Min son är 15 år gammal har för en vecka sedan upptäckt en knöl på höger sida av thorax parastenalt. Hård i konsistens och tolkas som som läkare tolkade som brosk eller ben. Den är 7-10 cm lång och 2-5 cm bred. Han känner ingen som helst smärta i knölen. Ingen mjukdelssvullnad, rodnad eller värmeökning. De nedre revbenen på höger sida är också uppdrivna jämfört med vänster. Han har också mjukdelssvullnad över höger bröstvårta och där är han öm när man trycker på bröstvårtan. Vi har varit till läkare på VC som skrev remiss för CT. Röntgenkliniken ändrade dock detta och istället skulle det utföras ett ultraljud som vi var och gjorde igår. Ultraljudet visade ökad kurvatur av revbensbrosket på höger sida. Ingen expansivitet och i anslutning till sternokostalled på höger sida ökad cirkulation talande för inflammation. Fynd som torde sakna klinisk signifikans enligt svaret. Ultraljudsläkaren förklarade att inflammationen var det som gjorde att han hade ont runt knölen, men han har ju inte smärta. Ultraljudsläkare glömde också att undersöka bröstkörteln. Blodstatus visar normala provsvar frånsett LPK som är något lågt. Min fråga är om ett ultraljud är en tillförlitligt undersökningsmetod i detta fall? Jag har läst att med ultraljud är det mycket svårt att upptäcka t ex mjukdelssarkom och att det inte är en tillförlitlig metod. Jag känner inte att jag kan lita på att röntgenläkarens utlåtande. Jag är självklart glad att vi fick ett positivt besked men varför fick han inte göra en CT?

Mvh Elin, orolig mamma

Svar

Hej!

Är det så att det finns en misstanke om skelettsarcom så ska en utredning som ska innehålla röntgenundersökning och biopsi (som ska utföras på Sarcomcentrum på Karolinska) göras. Ni kan prata med läkaren på vårdcentralen om att få en remiss till Sarcomcentrum. Be även att få en förklaring till hur man har resonerat i din sons fall. Kanske är det så att man inte misstänker sarcom.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerfonden