Frågor

Peutz Jäger syndrom och cancer

Om det finns en tidig upptäckt av syndromet och gör regelbundna undersökningar och tar bort de polyper som hittas. Detta sägs förebygga att dessa polyper utvecklas till cancer. Min fråga är räcker detta eller kommer det till slut ändå att utvecklas till cancer?

Svar

Hej! Mortaliteten vid tjock och ändtarmscancer har på senare år sjunkit drastiskt på grund av registerföring, släktuppföljning och tidig kirurgi. Kontrollerna görs för att man vet att risken för att cancer kan utvecklas är hög.