Frågor

P—Laktatdehydrogenas

Jag gick igenom min journal då jag fick buksmärtor som jag tidigare haft för cirka 1 år sedan, då ombads jag att ta prover för min lever och andra blodprover. Men det hände aldrig. Jag gjorde aldrig det rättare sagt pga tenta plugg och en massa annat som kom iväg. Nu när jag läser min journal och provsvar som skickats vidare står det att jag har stegrande nivåer av P—Laktatdehydrogenas cirka 11.8 och transaminaser. Min oro gick upp till taket och hamna på eran sida. Vad kan dessa prov säga? Kan det tyda på Cancer eller något liknande.

Svar

Hej!

De prover de har tagit på dig brukar man ta för att bland annat upptäcka leverskada/sjukdom.
LD är ett ospecifikt prov och ett ökat värde tyder på vävnadsskada, som kan komma från  t ex hjärtmuskeln, levern eller annat muskulatur.
ASAT och ALAT tas vid misstanke om leversjukdom.
Ta kontakt med din vårdcentral för att veta vad det betyder i ditt fall.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen