Frågor

Orolig för mjukdelssarkom

Jag har en knöl i låret sedan februari-21. Den är ca 2×2 cm och sitter löst under huden. Jag är så galet orolig över detta och har nu blivit inbokad för punktion nästa vecka. Eftersom skräcken är mjukdelssarkom så har jag förstås läst mycket och då står det att man ska utreda sådana misstänkte knölar med mr och inte punktion. Rädd att punktion kan sprida celler i området.

Svar

Hej

Knölar under huden är vanliga. Det handlar då om fettknutor eller muskelknutor. Mjukdelssarkom är en ovanlig sjukdom. dessa knutor ligger nära muskeln och är inte så rörliga.

Valet av undersökningsmetod väljer läkaren efter att ha känt på knölen och gjort en första bedömning vad det kan röra sig om. Om du känner dig osäker på detta eller har frågor så kontakta läkaren igen.

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen