Frågor

Orolig för cancer i bukspottkörtel, galla eller lever

Hej!
Jag är 33 år gammal. Jag har symtom som ont högt upp i magen, samt ryggen mellan skulderbladen som kommer och går. Avfärgad avföring som varit flytande, och luktat mkt illa, den har blivit något bättre igen, men luktar fortfarande illa. Mörkare urin, som också är lite bättre. Nu har jag främst besvärande klåda på ben, armar och rygg, illamående, trötthet och yrsel. Jag har haft förhöjda levervärden ALAT 1,09, sjönk till 0,75, 0,23 sedan höjning till 0,57. ASAT 0,79, sjönk till 0,66 och nu 0,32. Bilirubin som gått från 3,5 till 6,2. ALP på 0,70. Har något högt Homocystein 13,6 samt lite lågt Albumin 40 och järnbrist. Jag har ätit Terbinafin i drygt tre månader i två omgångar. Först våren 2020, senast våren 2021, tog också tre tabletter i december 2021 som jag hade kvar, Blev då lite dålig och slutade. Jag har gjort UL buk utan kontrast, där såg man inga förändringar på lever eller bukspottkörtel, däremot minst tre polyper i gallblåsan – den största på 6 mm. Har gjort en DT buk med kontrast, där såg man inte heller några förändringar på lever eller bukspottkörtel eller gallgångarna.
Sist har jag gjort en privat MRCP utan och med kontrast. Där såg man misstänk lindrig fettinlagring i leverparenkymet. Samt en benign cysta i gallblåsebädden och minst två ursparningar i gallblåseväggen som liknande tidigare iakttagna polyper. Ingen förändring i bukspottkörteln. Jag har några frågar angående detta som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Vad menar man med misstänkt fettinlagring? Kan man se skillnad på fettinlagring och eventuell inflammation eller fibros i lever med MR? Är rädd att jag fått fibros pga Terbinafin och övervikt, men att det är svårt att upptäcka?
Kan lindrig fettinlagring ge dessa symptom? Kan man ha missat maligna förändringar i levern?
Kan polyperna och cystan i min gallblåsa orsaka dessa symptom?
Bör jag göra ett leverspecifikt ul eller elastografi?
Kan man missa små maligna förändringar i bukspottkörteln med en MRCP?
Hur vet man att cystan är benign?
Stort tack för er hjälp.
Vänligen, CA

Svar

Hej!

Ursäkta att vi inte svara förrän nu. Vi har haft tekniska problem som medfört att vi inte har fått alla frågor sända till oss.

Du har många svåra frågor och vi förstår att är orolig och undrar om dina symtom kan bero på en cancersjukdom. Vi måste tyvärr hänvisa dig tillbaka till din läkare för att du ska få svar vad dina symtom beror på och om du behöver göra fler undersökningar. Vi kan inte svara på det. Det krävs att en läkaren gör den bedömningen.
Generellt kan man säga att det går att missa saker på en röntgenundersökning. Men det är inte det vanligaste. En cancerdiagnos ställs ofta av flera olika undersökningar och provsvar.
Benigna cystor ser annorlunda ut än maligna så det kan man avgöra.