Frågor

Olika cancersorter

Finns det olika cancersorter i livmoderns slemhinna. Typ 1 o typ 2.
Vad är deras namn o vilken är farligast. Man pratar om en aggresiv sort som kräver cellgift o strålning.
När ges cellgift resp. strålning. Är det när cancern har växt igenom livmodern ut i buken eller ner i slidan.
Är det kontroll efter operationen efter något schema.

Svar

Kvinnor med livmoderkroppscancer kommer oftast under behandling på ett tidigt stadium och då blir de allra flesta botade från sjukdomen. Sjukdomen delas in i fyra stadier, beroende på hur mycket den har hunnit sprida sig. Stadium I: tumören växer enbart i livmoderkroppen. Stadium II: tumören har vuxit ned i livmoderhalsen. Stadium III: tumören har spridit sig utanför livmodern till äggledare, äggstockar eller slida. Stadium IV: tumören har spridit sig till urinblåsa, ändtarm eller utanför bäckenet.

Nio av tio kvinnor med livmoderkroppscancer genomgår en operation. Det betyder att livmoder, äggstockar och äggledare opereras bort under narkos. Vilken behandling som väljs beror bland annat på i vilket stadium sjukdomen befinner sig och vilken typ av cancerceller som tumören består av. Behandlingen innebär ofta, men inte alltid, att man kombinerar kirurgi och strålbehandling. Ibland används också behandling med hormoner och cytostatika. Efter behandlingen går man på regelbundna kontroller.