Frågor

nya cancerformer efter strålbehandling?

Hur många eller ofta får patienter nya cancerformer efter strålbehandling typ andningsstyrdstrålning vä bröst. Sarkom på strålningsstället? Lungcancer? Hjärt och kärlskador och då vilken typ av skador? Behandlingbara? Efter hur lång tid? Följs detta upp ”automatiskt”?

Svar

Biverkningar efter strålbehandling är  kända. Det flesta är övergående men det kan ibland ta flera år innan det blir bättre. Te x kan strålbehandling över buken ge besvär från magen av och till i flera år, så som gasbildning, diarré.  Det händer även att en del personer får kraftigare strålskador. Lyckligtvis är det ovanligt. Det går inte att förutse vilka som kommer att få mer besvär än andra. Det är inte så att man följer alla automatiskt som har fått strålbehandling. Som alltid är det viktigt att höra av sig till vården om det är så att man har symtom som inte går över. Skulle man drabbas av strålskador finns det ofta något man kan göra för att lindra symtomen.  Det är också känt att det finns en liten riskökning för att få en sekundär cancer av själva behandlingen. Några exakta siffror har vi tyvärr inte på hur många som drabbas har vi inte.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i ett samtal.

Med vänlig hälsning

Cancerådgivningen