Frågor

Ny informations skrft om Prostatacanser

Var vänder man sig för att beställa skriften Prostatacanser-Råd,rön,möjligheter ?

MVH
Anders Ericsson
Gribbylundsv.79
187 69 TÄBY_

Svar

Hej,

den broschyren beställer du via Radiumhemmets forskningsfonder:

Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter