Frågor

Njurcancer

Min sambo har nyligen opererat bort ena njuren efter att det konstaterats cancer vid datortomografi, som gjordes efter ett njurstensanfall med blod i urinen. Vid återbesök hos läkare fick han (vi, för jag var med) beskedet att operationen var lyckad och att all cancer var borta, den var begränsad. Den klassades som C64.9. Sambon ska på återbesök om 6 mån med ny skiktröntgen och alla därtill hörande prover. Han har svårt att ta till sig att han blivit fullt återställd. Nu undrar jag därför om det är vanligt med återfall, metastaser mm eller om man blir helt frisk efter en sådan operation?

Svar

Ja, man kan bli helt frisk från njurcancer. Prognosen beror helt på i vilket stadium sjukdomen upptäcks i. Om cancern är begränsad till njuren och man får den bortopererad, blir man oftast fri från cancern, även om det finns en viss risk för återfall, men det gäller ju i princip alla tumörsjukdomar, att det finns en risk för återfall i sjukdom.