Frågor

Myom

Hej
Om man har intrakavitära submukösa myom
Kan dessa blöda efter att man inte längre har mens
Och kan de övergå i cancer?

Svar

Ja, myom kan orsaka blödningar. Myom brukar inte övergå till cancer.