Frågor

Mycket tidig livmodercancer

PAD-svaret BS19131-12 efter min operation: visar uterus med växt av högt differentierat endometrioidt adenocarcinom. pT1a. FIGO IA. Ingen växt i parametrium, tuba eller ovarium. C54.9. JK-gyn, talande för att patienten tillhör lågriskgruppen och att ytterligare behandling inte är aktuell. Man gjorde en total hysterektomi där man förutom livmodern även tog bort de båda äggstockarna, de båda äggledarna och livmoderhalsen. Operationskoderna: LCD01, LAF11, ZXC96. Huvuddiagnos innan operationen var C549 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri. Har fått indikationer från några olika håll, av vårdpersonal på det aktuella sjukhuset där operationen gjordes. Att jag har blivit överbehandlad, att det ej var befogat att avlägsna äggstockar, äggledare och livmoderhals. Fick ingen information innan operationen om vad man skulle göra, den enda information jag fick, var att jag skulle dö utan operation. Opererande läkare vägrar ge någon som helst information även efter operationen. Min fråga är helt enkelt om det var befogat att även avlägsna äggstockar, äggledare och livmoderhals?

Svar

Det var tråkigt att höra att den läkare som opererade dig inte vill gå igenom operationen med dig. Du kan givetvis be att en annan doktor gör det. Tyvärr kan vi inte ge dig en second opinion här på Cancerupplysningen. Ta kontakt med den mottagning du tillhör och be att en doktor tar kontakt med dig så du kan ställa de frågor du har.