Frågor

Misstänker metastaser i lungorna?

Tidigare frisk 51 årig kvinna. Opererad för en trippelnegativ, högersidig bröstcancer utan spridning till axillen, bröstbevarande kirurgi. Opererad februari 2019. Genomgått adjuvant cytostatikabehandling och därefter adjuvant strålbehandling mellan 2019-03-13 till 2019-10-25 mot höger bröst samt boost mot postoperativa ärret. I somras under pågående adjuvant cytostatikabehandling på grund av oklar feber och hosta gjorde hon en CT-torax som visade oklara lungnoduli, patienten fortsatte med sin onkologiska behandling och ny kontroll cirka 3 månader därefter visar enstaka subpleurala noduli som har minskat, en 6 mm stor noduli vänster underlob som var nytillkommen. Ny kontroll i slutet av oktober 2019 (2 månader efter senaste CT) visar oförändrade lungnoduli, dock fortfarande oklara.

Sedan november 2019 är patienten behandlingsfri. Senaste kontroll med CT-torax 2020-03-12 visar nytillkomna små förtätningar inom höger lunga där metastaser inte kan uteslutas, i övrigt väsentligen oförändrat. Vad kommer bli med mig? Är det metastaser eller inte?
Mvh
Mehudina

Svar

Hej!

Det är svårt att veta vad det är för små förändringar i din lunga. Alla förändringar är så klart inte cancer. Vi antar att man kommer att följa upp med nya undersökningar. Att vänta på svar brukar skapa mycket oro och funderingar. Det kan många gånger kännas bättre att få tala med någon om sin oro. Önskar du, är du välkommen att ringa till oss. Tel 08-123 138 00

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen