Frågor

Metastaserad Prostatacancer behandling

Vid prostatacancer med spridning till lymfkörtlar som hormonbehandlas och värdena är låga. Kan det vara fördelaktigt att strålbehandla prostatan för att minska tumörbördan?
Har hört att så gjorts men är osäker på när och hur? Biverkningar?

Eller skall man fortsätta som det är. Behandlingen efter 4 ½ år är mycket bra omätbara värden. Psa 0,005..

Mvh

Svar

Hej! Din behandling fungerar bra. Generellt så är inte strålning mot prostatan ett alternativ vid spridd prostata cancer. Prata med din doktor om dina funderingar.