Frågor

metastas i vagina från livmoderhalscancer

Hej
Hur ser prognosen ut vid ett ev recidiv i vagina från livmoderhalscancer?

Svar

Hej! Är recidivet lokalt och enbart i vagina finns olika behandlingsalternativ som har visat sig vara framgångsrika.