Frågor

Mest aggressiv bröstcancer?

Vilken bröstcancer är mest farlig, den som är Her2 eller Trippelnegativ?

Svar

Trippelnegativ bröstcancer har sämst prognos.