Frågor

Medicin och diagnos

Är 36 år och har ätit travina i några år. Opererad för borderlinetumör och undrar hur.jag kan.få veta mer om effekterna av åratal behandling. Ökar risken för cancer?

Svar

Hormonsubstitut pga för tidigt klimakterie ökar inte risken för cancer. Du tillför kroppen det som den själv skulle ha producerat om du haft dina äggstockar kvar.
Din tidigare sjukdom, borderlinetumör, påverkas inte av medicinen.