Frågor

marginalzonlymfon

KAN bly i vatten orsaka att man får kutan B-cell lynfom? Vet man orsaker till denna cancer. Vad är cancer att man blir frisk fr. en långsamväxande cancer och vilka terapier finns? Vilka prognoser är för leva ett normalt långt liv?

Svar

Hej
Det finns inget beskrivet om att bly i vatten kan vara orsak, däremot finns en svag koppling till vissa infektioner(fästingburna b la). I de flesta fall vet man inte orsaken. Primärt kutant marginalzonslymfom är ofta långsamväxande. Behandling är operation eller strålbehandling. Det händer att sjukdomen går tillbaka av sig självt. Är sjukdomen mer utbredd kan man behandla med en antikropp. Prognosen är mycket god!
Vänliga hälsningar
Cancerrådgivningen