Frågor

Malignt melanom

En nära anhörig till mig har drabbats av malignt melanom . Ett tjockt melanom utan ulceration som hade spridning med ett fåtal isolerade celler till en lymfkörtel varav 4 utplockade lymfkörtlar . Utvidgad operation är gjord och inga fler celler har hittats. Undersökningar med Pet-CT helkropp samt CT hjärna är gjort utan någon påvisad spridning . Behandling med adjuvant OPDIVO var 4e vecka i ett år samt ultraljud lymfkörtlar , Pet-CT samt CT hjärna ska göras som uppföljning var 6 e månad . Är detta en bra behandling och uppföljningsplan ? Mår psykiskt dåligt och är orolig över att jag ska mista min anhörig .

Svar

Det är en behandling- och uppföljningsplan som rekommenderas enligt vårdprogrammet. När en nära anhörig drabbas av en allvarlig sjukdom så är det oftast svårt att stå bredvid. Det kan kännas lättare att prata om sin oro. Du är välkommen att ringa till oss om du önskar. Vi är alla sjuksköterskor med utbildning i samtalsstöd.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen
08-123 138 00 8.30-16.00 måndag-fredag