Frågor

Malign Melanom

Hej
Jag har fått reda på att jag har fått Mal M som hittades i ett födelsemärke. Det var steg 1 vilket var positivt eftersom det då inte gått vidare i kroppen (enligt kirurgen och hudläkaren). Men hur kan man vara säker på det? Jag har hundratals födelsemärke på kroppen som hudkliniken gått igenom så jag har tagit ett till nu och väntar svar på den analysen. Varför röntgar man inte allas lymfkörtlar som har fått diagnosen MM? Det borde enligt mitt sätt att se det rädda liv. Om dom nu inte hittar mer i den nya jag tagit bort, räknas man som frisk från cancer då, eller hur funkar det? Självklart förstår jag att man skall vara försiktig i solen och skydda sig. Jag har även ont i sidan bakåt mot ryggen, framförallt när jag ligger ner, kan det vara en metastas? Dom tog heller aldrig blodprov på mig varken på vårdcentral, hud eller hos kirurgen, hört att man kan se på blodprov om det kan finnas mer cancer i kroppen, stämmer det?
Många frågor på en gång men man är orolig.

Svar

Jag förmodar att du med steg 1 menar att din tumör inte översteg en tjocklek på 1,0 mm. Patienter med så tunna melanom anser man idag att risken för lymfkörtelspridning är i princip obefintlig. Därför remitteras dessa till Hudklinik för fortsatt uppföljning, och inte uppföljning på onkologisk klinik. Vissa patienter med tunna melanom får ett besök på Hudklinik och sedan hänvisas de till självkontroller, efter de har fått rådgivning om självundersökning av huden och solskydd.
Tidigare gjordes generellt på alla patienter med malignt melanom, en förebyggande lymfkörtelutrymning. Då man vid kliniska prövningar inte fått några hållpunkter för att detta förlänger överlevnaden, avstår man numera från sådant ingrepp.
Patienter med tjockt melanom och annan grad av invasionsnivå, erbjuds en så kallad sentinel node biopsi – portvaktskörtel biopsi. Man opererar bort den första lymfkörteln som tar emot lymfdränage från tumören. Innehåller denna lymfkörtel cancerceller går man vidare och gör en lymfkörtelutrymning.
Att det du känner bakåt mot ryggen skulle röra sig om en metastas låter orimligt.
Ne, det finns ingen specifik tumörmarkör( blodprov ) att ta vid malignt melanom.