Frågor

Lungcancer med metastaser i lever

Är det någon som har erfarenhet av detta? Om man har Icke småcellig lungcancer med mutation EGFR som har givit metastaser till lever. Vilken behandling har man fått? Är cancern i lever en metastas eller är det en annan typ av cancer. Tacksam för svar.

Svar

Hej.

Det finns idag flera behandlingsalternativ då sjukdomen fortskridit under eller efter tidigare läkemedelsbehandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer. När man har en mutation i EGFR är målriktad behandling med så kallade EGFR-hämmare aktuellt.

Metastaser innebär att det är en spridning av grundsjukdomen till ett annat organ. Således så behandlas metastaserna i levern som en lungcancer.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen