Frågor

lungcancer ej botbar

Hur kan man se skillnad på om en lungcancer är botbar eller inte?
Jag har fått beskedet om att den inte går att bota.

Svar

Om lungcancer går att bota avgörs främst utifrån vad man kallar tumörstatus. Faktorer som är avgörande är tumörens utbredning i lungan, förekomst av spridning till lymfkörtlar i bröstkorgen och om det finns spridning till andra ställen i kroppen. Förekomst av spridning är oftast det som gör att sjukdomen inte går att bota, även en stor utbredning inom lungan kan vara orsak till detta.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Om du har fler funderingar eller önskar stöd.