Frågor

Lungcancer ?

Vad betyder det här:
DT thorax utan iv kontrast 2018-10-12 Inga avgränsbara förändringar pleuralt. Möjligen diskreta bronkiektasier i underloberna. Inga signifikanta lungparenkymförändringar. Inga förstorade körtlar. Det ses en 10mm och en 6 mm stor lågattenuerande rundad förändring medialt och respektive lateralt i leversegment 6. US utan iv kontrast och dessutom är de för små för närmare karakterisering, men mest sannolikt de kan motsvara cystor.

Svar

Det betyder att det inte finns några förändringar i lungorna. Inte heller några lymfkörtlar som ser annorlunda ut. Möjligen kan det vara så att luftrören är vidgade i en del av lungorna, underloben. (Det kan förekomma vid en rad olika sjukdoms tillstånd men även vara medfött).
I levern finns två små förändringar som tolkas som vätskefyllda blåsor (cystor).

Inget i svaret tyder på lungcancer.

Hoppas att detta svar är till din hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen