Frågor

Letrozol vs Anazostrol

Hej,
Villa faktorer avgör varför man väljer Letrozol vs Anazostrol vid hormonreceptorpositiv bröstcancer?

Svar

Hej

De två preparat du nämner, Letrozol och Anastrozol, tillhör samma grupp och anses likvärdiga och båda rekommenderas enligt Kloka listan; http://klokalistan2.janusinfo.se/20191/Onkologi/Brostcancer—endokrin-terapi/letrozol/

Hoppas att detta är svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen