Frågor

LD Laktatdehydrogenas.

Är en kvinna på 65 år och har ett nytaget prov där det visade sig att jag har ett värde
på 4.0 LD Laktatdehydrogenas. Har jag någon form av cancer?

Svar

Hej
LD, Laktatdehydrogenas, är ett prov som visar på cellsönderfall. Detta kan ha många orsaker. Det är alltså ett mycket ospecifikt prov som inte självt kan peka på någon diagnos. Ditt svar ligger ändå inom referensvärdet eller är måttligt förhöjt. Referensvärdet kan skilja sig något mellan olika laboratorier.

Vänliga hälsningar
Cancerrådgivningen