Frågor

Lågriskbröstcancer?

Hej
När är en tumör lågrisk respektive högrisk?
En invasiv ductal grad 3 cancer. HR positiv 100% Er 75%, KI67 25%.
Kvinna 60 år.
Bröstbevarande kirurgi, Inga lymfar angripna.
Är denna typ att se som lågrisk eller högrisk?

Svar

Jag har varit i kontakt med en av våra överläkare och hon säger följande.
” På grund av Elston grad 3 och Ki67 25% tillhör du inte lågriskgruppen, ej heller högriskgruppen utan du hamnar i en mellanriskgrupp.