Frågor

Lågradig seriös äggstockcancer

Är den typen av cancer farligare? Läst att man sätter in en typ av anti östrogen behandling? Har stora klimakterie besvär och använder östrogen plåster.
Kommer inte besvären att bli värre vid en behandling?

Svar

Hej

Låggradigt serös äggstockscancer svarar sämre på cytostatikabehandling än vad höggradig serös äggstockscancer gör, vilket kan tolkas som att den är ”farligare”.  Om man inte svarar på cytostatika behandling eller av annan anledning inte kan få det så kan antihormonell behandling i vissa fall vara ett bättre alternativ. Hur du kommer att reagera på behandlingen går inte riktigt att svara på då det är mycket individuellt, det behöver således inte vara så att det blir värre.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.
Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen