Frågor

Kontroll av fläck i vänster lunga

Hej!

För en dryg vecka sedan åkte jag till akuten då jag hade lätt tryck över bröstet och hade tidigare haft feber under ett par dagar. Hade DVT i vänster knä för ca 9 månader sedan men trodde nu jag hade någon form av luftrörsinfektion då det kändes som så.

Efter lungröntgen konstaterades lungemboli med flera och stora tromboser i bägge lungorna. Dessutom upptäcktes en 3-4 cm stor fläck i vänster lunga.

Jag bifogar svar från lungröntgen nedan och undrar över vad som är rätt väg att gå nu och vilka undersökningar som skall göras och inom vilken tidsrymd?

Man har beställt thoraxröntgen om ca 7 veckor men det är för att kontrollera om tromboserna har skadat lungvävnaden, inte för att kontrollera själva fläcken.

Är mycket orolig nu då en läkare ställde frågan om eventuell lungcancer i remissvar och jag vill inte hamna mellan stolarna utan få kontrollerat fläcken fortast möjligt.

Skall också nämna att jag är under utredning för andra krämpor och har högt ferritinvärde men normal mättnad samt lågt orosmukoid.

“Obs! Detta är en komplettering av tidigare avgivet preliminärsvar
Kammarseptum är rakställt vilket inger misstanke om högerkammarbelastning.
Sänkt perifer perfusion perifert ställvis med misstanke om spridda områden med riks för lunginfarkt.

I vänster underlob finns ett 3-4 cm stort område med diffus förtätning av osäker genes. Kontrollfall.

2019-01-31 DT LUNGANGIOGRAFI

Ingen tidigare undersökning för jämförelse.

Stor lungembolier bilateralt, framför allt på höger sida finns sadelembolier som täpper till huvudkärlen. På vänster sida finns mindre embolier som stramar åt flödet ner till underlob.
Ingen pleuravätska. Inga konfluerande infiltrat.“

Svar

Hej.

Vi kan tyvärr inte göra några medicinska bedömningar utifrån röntgensvar. Hur din fortsatta utredning kommer att se ut kan bara din läkare svara på, då det beror på en mängd olika faktorer.

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på

telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen